Wat betekent het samen gaan met Bpf Meubel

  • Uw opgebouwde pensioenrechten en het vermogen van Bpf Houthandel gaan over naar Bpf Meubel. Dat noemen we collectieve waardeoverdracht. Er gaat dus niets van uw pensioen verloren. Het is goed voor u om te weten dat u zelf niets hoeft te doen, wij regelen alles voor u. 
  • De pensioenregeling van Bpf Meubel lijkt erg op die van Bpf Houthandel. Bovendien houden we in de nieuwe pensioenregeling onze eigen pensioenleeftijd, franchise, opbouwpercentage en premie. Wel kan de pensioengrondslag afwijken van de huidige situatie. Dat heeft te maken met een salarisgrens voor pensioenopbouw bij Bpf Meubel (zie de informatie verderop in deze brief).
  • Door een verschil in dekkingsgraden tussen beide fondsen bestaat de kans dat er geld over blijft na de collectieve waardeoverdracht. Het bestuur wil dat dit geld (voor zover dit fiscaal toegestaan is) ten goede komt aan onze (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden. In dat geval zal een verhoging van de pensioenen plaatsvinden. 
  • Het toeslagenbeleid (dus de regels voor verlagen of verhogen van de pensioenen) blijft gelijk. Bij Bpf Meubel is er een kleine kans op verlagen. Om de kans op verlagen aanvaardbaar te houden, heeft het bestuur in de onderhandelingen een minimale eis afgesproken voor de hoogte van de dekkingsgraad van Bpf Meubel op 31 december 2019. Meer informatie over de kans op korten is terug te vinden op de website van Bpf Meubel.

U bouwt alleen pensioen op tot een salaris van € 60.797 bruto per jaar

De nieuwe basis pensioenregeling bij Bpf Meubel kent een salarisgrens voor de standaard opbouw van pensioen. Deze grens ligt bij een pensioengevend bruto salaris van € 60.797 (2019) per jaar. Verdient u meer, dan bouwt u daarboven standaard geen pensioen op, tenzij uw werkgever ervoor kiest een aanvullende regeling te sluiten. De excedentregeling van Bpf Meubel is een mogelijke oplossing. Ook is zonder een aanvullende regeling het nabestaandenpensioen niet verzekerd voor het pensioengevend bruto jaarsalaris boven deze grens van € 60.797. Komt u onverhoopt te overlijden, dan krijgt uw partner dus een partnerpensioen, dat gebaseerd is op een pensioengevend salaris tot € 60.797. Dit is een lagere risicodekking dan nu geldt bij Bpf Houthandel. Hierna ziet u het verschil grafisch weergegeven.

Ga met uw werkgever in gesprek

Uw werkgever moet met u in gesprek over deze wijziging van de pensioenregeling. Wij hebben uw werkgever een aantal opties voorgelegd. Deze ziet u hier. Gaat uw werkgever niet met u in gesprek? Dan staat het u natuurlijk vrij om zelf het initiatief te nemen en in gesprek te gaan.