Pensioenfonds Houthandel gaat samen met Pensioenfonds Meubel

In maart werd bekend dat Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houthandel per 1 januari 2020 samen verder willen. Waarom is deze samenvoeging van beide pensioenfondsen nodig? En wat betekent dat voor u als deelnemer of gepensioneerde? Bestuursvoorzitter Lex Raadgever en bestuurssecretaris Frans de Boer geven antwoord op deze en andere vragen.

Waarom is samengaan nodig, het fonds staat er toch goed voor?

Lex: Financieel was er inderdaad op korte termijn geen noodzaak om samen te gaan met een ander pensioenfonds. Maar we denken dat ons fonds op langere termijn te klein is om aan alle verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dat is voor een groter fonds makkelijker. En als we samengaan met Pensioenfonds Meubel gaan ook de kosten van het fonds omlaag, waardoor er meer geld overblijft voor de deelnemers. Samen met Pensioenfonds Meubel kunnen we dus in de toekomst beter zorgen voor de pensioenen van onze deelnemers en gepensioneerden.

Frans: Nog een belangrijke reden om te kiezen voor samengaan met Pensioenfonds Meubel: voor ons fonds wordt het steeds lastiger om de opvolging van bestuursleden geregeld te krijgen. Van pensioenfondsbestuurders wordt zo veel gevraagd, dat je als klein fonds professionals moet gaan inhuren. Die kant wilden we niet op.

Waarom Pensioenfonds Meubel?

Frans: Pensioenfonds Meubel zit in een sector die erg lijkt op die van ons. Ook de pensioenregeling sluit goed aan op onze regeling.

Krijgen we dan ook de pensioenregeling van Meubel?

Lex: Niet helemaal. We volgen de pensioenregeling van Meubel, maar op een aantal belangrijke punten kunnen we daarvan afwijken. De cao-partijen bepalen als vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers in de houthandel op welke punten. Ik verwacht dat op die punten de huidige regeling van de houthandel wordt voortgezet. Maar het is aan de cao-partijen om daarover te besluiten.

In de markt zie je dat steeds meer pensioenfondsen samengaan, speelt dat ook mee?

Frans: De Nederlandsche Bank wil dat kleinere fondsen samengaan met grotere fondsen, maar dat is voor ons geen reden. Het is ook nog niet definitief. Afgelopen maart hebben we de intentieverklaring getekend om vanaf 1 januari 2020 samen te gaan. Nu zijn we alles aan het uitwerken.

Lex: We verkennen al sinds een jaar of vijf de mogelijkheden. Daar kwam de overgang naar Centric tussendoor, wat al onze aandacht vroeg. Sinds vorig voorjaar zijn we serieus met Meubel in gesprek. We hebben samen met het Verantwoordingsorgaan (VO) en de Raad van Toezicht (RvT) alle voors en tegens afgewogen.

Biedt het feit dat Meubel en Houthandel dezelfde uitvoerder hebben nog voordelen?

Frans: Dat is voor de administratie wel zo makkelijk. Voor ons telde vooral wat een samenvoeging betekent voor onze deelnemers, gepensioneerden en slapers. Niemand gaat het in de portemonnee merken, uiteindelijk hooguit in positieve zin.

Heeft het verder nog voor- of nadelen?

Lex: Natuurlijk hebben we minder te zeggen in het nieuwe fonds. We krijgen bij Meubel een bestuurszetel en drie zetels in het VO, wat goed is voor de herkenbaarheid van de houthandel. Zoals gezegd staat daar veel positiefs tegenover, zoals lagere kosten van het fonds per deelnemer.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Frans: Inmiddels ligt er een plan van aanpak. We gaan zorgen dat we aan alle strenge eisen voldoen. Als dat lukt en onze dekkingsgraden blijven goed, dan kunnen we definitief samengaan.

Kunnen de deelnemers nog nee zeggen?

Lex: Nee. Maar bij zulke belangrijke besluiten wordt wel advies gevraagd aan het VO en moet de RvT goedkeuring geven.

Tot slot: hoe staan jullie er zelf in?

Frans: We zijn vol vertrouwen in de toekomst.

Lex: Onze pensioenregeling moet voor de deelnemers en gepensioneerden een goed vervolg krijgen, daar gaan we voor. We verwachten dit najaar meer te kunnen vertellen.

Dit artikel stond voor het eerst in de Pensioenflits van juni 2019.

Pensioenflits juni 2019