Veelgestelde vragen van werkgevers

Dit zijn de vragen die werkgevers vaak aan ons stellen:

Nieuwe werknemers meldt u vanaf 21 jaar aan via Pensioenaangifte. Dit doet u binnen een maand na indiensttreding.

Met Pensioenaangifte geeft u loon- en dienstverbandgegevens rechtstreeks vanuit uw salarispakket aan ons door. Voor meer informatie zie Pensioenaangifte.

U kunt schriftelijk bezwaar maken als u denkt dat uw onderneming niet onder de werkingssfeer of verplichtstelling valt.

U betaalt pensioenpremie voor uw werknemers. De facturatie gaat iets anders dan u gewend bent, omdat Centric Pension and Insurance Solutions B.V. de administratie van uw pensioenfonds heeft overgenomen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Hoe vaak krijg ik een nota?
We werken met maandnota’s die we achteraf in rekening brengen in plaats van met voorschotnota’s per kwartaal. Dat heeft voordelen voor u: u hoeft geen grote bedragen voor te schieten. En u controleert direct de maandpremie met de door u aangeleverde gegevens. De premiegegevens van uw fonds vindt u op de pagina over de pensioenadministratie

Op basis van welke gegevens wordt de nota berekend?
Voor de berekening van de maandnota januari gebruiken wij de premiegegevens van eind 2017 zoals die bij ons bekend zijn. Voor het aanleveren van loon- en dienstverbandgegevens blijft u gebruikmaken van Pensioenaangifte. De gegevens die u aanlevert voor de 15e van de maand, verwerken we in de nota van die maand. Alles wat u daarna aanlevert, verwerken we in de nota van de volgende maand. Een eventuele correctie op de nota verwerken we direct; voorheen werd zo’n correctie verdeeld over de nota’s in een kalenderjaar. Gaat een werknemer uit dienst, dan stoppen wij de premie direct. 

Wat staat er op de nota?
Voor de berekening van de maandnota januari gebruiken wij de premiegegevens van eind 2017 zoals die bij ons bekend zijn. Voor het aanleveren van loon- en dienstverbandgegevens blijft u gebruikmaken van Pensioenaangifte. De gegevens die u aanlevert voor de 15e van de maand, verwerken we in de nota van die maand. Alles wat u daarna aanlevert, verwerken we in de nota van de volgende maand. Een eventuele correctie op de nota verwerken we direct; voorheen werd zo’n correctie verdeeld over de nota’s in een kalenderjaar. Gaat een werknemer uit dienst, dan stoppen wij de premie direct. 

Binnen hoeveel dagen moet ik betalen?
U ontvangt de maandnota steeds in de laatste week van de maand. De betalingstermijn is 14 dagen. Op de factuur ziet u de vervaldatum.