Veelgestelde vragen over trouwen en samenwonen

Dit zijn de meestgestelde vragen over trouwen en samenwonen.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert niets aan de opbouw van uw pensioen. Als u overlijdt, heeft u partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

Samenwonen verandert niets aan de opbouw van uw pensioen. Als u overlijdt, heeft u partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

Nee. Huwelijken en partnerregistraties worden via de gemeente waar u woont aan ons doorgegeven.

Ja. Een samenwonende partner komt na uw overlijden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor partnerpensioen. Deze voorwaarden zijn dat u duurzaam moet samenwonen, ingeschreven staan op hetzelfde adres en dat er een notariële akte moet zijn waarin uw partner als begunstigde is aangewezen. Het is belangrijk dat uw partner bij ons bekend is. Meld de partner waarmee u samenwoont aan bij het pensioenfonds.