Het pensioenfonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel regelt de pensioenen voor iedereen die in de houthandel werkt.

Sociale partners beslissen samen over de uitgangspunten van de pensioenregeling. Dit zijn de partijen die ook de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) overeenkomen. Werknemers en werkgevers die zijn aangesloten kunnen zo meepraten over de pensioenregeling. Dit zijn de partijen die zijn betrokken bij onze pensioenregeling: FNV, CNV Vakmensen en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen.

Wij houden ons bezig met de uitvoering van het pensioenreglement

Ook beheren we de pensioengelden. Het fonds volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelt zoveel mogelijk in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Ook verzorgt het fonds voorlichting over de regelingen en adviseert het over pensioenen.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, pensioengerechtigden en werknemers uit de bedrijfstak. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen wordt geregeld door Centric Pension and Insurance Solutions B.V.