Downloads

Hieronder ziet u een overzicht van de documenten die u kunt downloaden.

Jaarverslagen

Overige documenten

Premiegegevens

Pensioenflitsen

Communicatieplannen

Reglementen en statuten (geldend vanaf 1-1-2015)

Checklist

Formulieren

Reglementen geldend tot 1-1-2015

Jaarverslagen maatschappelijk verantwoord beleggen

Werkgevers: UPA-nieuwsbrieven