Pensioen uitruilen

U gaat bijna met pensioen. U kunt uw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen.

Met de pensioenplanner berekent u wat dit financieel voor u betekent.

Pensioenplanner

U wilt extra ouderdomspensioen

U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. U krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of minder partnerpensioen.

U wilt extra partnerpensioen

U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering.

Vanaf 1 januari 2012 is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Uw partner krijgt daardoor mogelijk minder dan 70% van het ouderdomspensioen. Het kan daarom gunstig zijn een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen tegen een hoger partnerpensioen.

Zo regelt u het

  • U krijgt 6 maanden voor uw AOW-leeftijd én 6 maanden voor uw 68e verjaardag een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Neem dan 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op.

We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.

U kunt deze keuze maar 1 keer maken, als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer herzien.