Vrijwillige voortzetting

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling? En hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Zo regelt u het

 • Neem binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat contact met ons op. 
 • We stellen een offerte voor u op. 
 • Als u akkoord gaat, regelen we de vrijwillige voortzetting verder voor u.

Let op: overlijdt u onverhoopt in de periode dat de vrijwillige voorzetting formeel nog niet is geregeld, dan loopt uw partner risico. Zolang wij geen schriftelijk akkoord van u hebben, is er voor uw partner namelijk geen partnerpensioen verzekerd.

Dit zijn de voorwaarden

 • U neemt ten minste 3 jaar deel aan onze pensioenregeling. 
 • Uw vrijwillige voortzetting moet direct aansluiten op uw deelname aan onze pensioenregeling.
 • U mag geen deelnemer zijn bij een andere pensioenregeling.
 • U gaat niet binnen 3 jaar met pensioen. Dit geldt niet als u om medische redenen niet meer werkt.

Handig om te weten

 • Vrijwillige voortzetting is een tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld als u onbetaald verlof opneemt, werkloos wordt of ontslag krijgt. U voorkomt daarmee dat u een tijd geen of minder pensioen opbouwt. 
 • U betaalt zelf de pensioenpremie, ook het deel dat uw werkgever eerder betaalde. Bij ons pensioenfonds betaalt u bij vrijwillige voorzetting jaarlijks 13,3% (werknemersdeel) en 13,3% (werkgeversdeel) over de pensioengrondslag.
 • U kunt maximaal 3 jaar gebruikmaken van vrijwillige voortzetting.
 • U bouwt pensioen op volgens de pensioenregeling die op dat moment in de bedrijfstak geldt.