Dekkingsgraad eind december 2019

De beleidsdekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel was eind december 2019 110,3%. De actuele dekkingsgraad was 113,0%.

De actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (zoals beleggingen) van het pensioenfonds. Bij de verplichtingen gaat het om de waarde van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 publiceert het fonds de beleidsdekkingsgraad.

Wettelijke eisen

De hoogte van de dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiƫle situatie van een pensioenfonds. De wet stelt eisen hieraan. Kort gezegd moet de dekkingsgraad zo hoog zijn dat het pensioenfonds in staat is om financiƫle schokken op te vangen. Bijvoorbeeld als de rente hard daalt. Of als de aandelenbeurs fors lager wordt. Dit noemen we de vereiste dekkingsgraad. Voor elk pensioenfonds is de vereiste dekkingsgraad anders. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is van belang. Maar bijvoorbeeld ook het beleggingsbeleid en de risico's die dit met zich meedraagt. In de grafiek wordt de vereiste dekkingsgraad weergegeven door de grijze lijn. De beleidsdekkingsgraad laat een minder grillig verloop zien dan de actuele dekkingsgraad, omdat het gaat om een voortschrijdend gemiddelde. Hieronder ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich de afgelopen tijd ontwikkelden.