Afkoopverzoek indienen

Wilt u een verzoek indienen voor de afkoop van uw pensioen? Dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek.

Stuur uw verzoek per e-mail.

Houdt u er rekening mee dat wij het bedrag niet eerder kunnen uitkeren dan april 2015.

Lees meer over afkoop.