Wat is uw risicobereidheid? De onderzoeksresultaten

Wat is uw risicobereidheid? Die vraag stelden wij eerder dit jaar aan u als deelnemer of gepensioneerde. Via een onderzoek kon u uw mening geven.

De resultaten van het onderzoek vindt u in deze rapportage.

Wat doen we met de onderzoeksresultaten?

Het bestuur betrekt de opvatting van deelnemers en pensioengerechtigden bij het vaststellen van het beleid.