Volgende stap in samengaan Pensioenfonds Houthandel en Meubel

In de Pensioenflits van juni las u al over de plannen om samen te gaan met Pensioenfonds Meubel. De afgelopen maanden stonden in het teken van een intensieve onderhandeling. Wij zijn verheugd dat dit nu succesvol is afgerond. Het Verantwoordingsorgaan heeft een positief advies gegeven en de Raad van Toezicht verleende ook goedkeuring voor het samengaan. De geplande overgangsdatum is 1 januari 2020.

De toezichthouders moeten goedkeuring geven

Voor 1 juli is bij het Ministerie van SZW het verzoek gedaan om de verplichtstelling van Pensioenfonds Meubel  uit te breiden. Daarmee vallen werkgevers die nu verplicht zijn aangesloten bij Pensioenfonds Houthandel vanaf 1 januari automatisch onder de verplichtstelling van Meubel.

Pensioenfonds Houthandel wil alle pensioenen overdragen naar Pensioenfonds Meubel. Dat noemen we collectieve waardeoverdracht. Op 30 september is deze voorgenomen collectieve waardeoverdracht gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Die mag daar binnen drie maanden bezwaar tegen maken. We verwachten voor 1 januari 2020 van SZW en DNB positief bericht te ontvangen, zodat het samengaan definitief kan doorgaan.

De financiële situatie van beide fondsen moet goed zijn

Zowel Pensioenfonds Houthandel als Pensioenfonds Meubel moet financieel gezond zijn. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel is op dit moment iets lager dan van ons, maar dat zou nu geen belemmering zijn voor het samen gaan. We bekijken de situatie op 31 december 2019.

De komende tijd informeren wij u uitvoerig over de overgang naar Pensioenfonds Meubel en wat dat voor u betekent.