Solidariteit en collectiviteit belangrijk voor een goed pensioen

U betaalt elke maand premie. En uw werkgever ook. Zo spaart u voor later. U doet dat via ons pensioenfonds. Misschien denkt u wel eens: ik kan het geld net zo goed zelf opzij zetten.

Door collectief te sparen, is het voor pensioenfondsen mogelijk om ook geld opzij te zetten voor onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt. Dan is er geld voorzien waardoor u toch pensioen blijft opbouwen. Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, delen we ook samen de kosten. Daardoor is iedereen beter af.

Minder kosten betekent meer pensioen. De meeste kosten voor uw pensioen worden gemaakt bij het beleggen van het pensioengeld. Maar ook hier geldt: het is veel goedkoper om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder zijn eigen potje.

Wat u moet weten over uw pensioen:

  1. Waarom beleggen pensioenfondsen?
  2. Waarom nemen pensioenfondsen risico met mijn geld?
  3. Kostenbeheersing en kostentransparantie
  4. Lage rente en rentederivaten
  5. Beloningsbeleid
  6. Beloningen van externe vermogensbeheerders

Benieuwd? Hier leest u meer over deze 6 onderwerpen.