Pensioengerechtigden: uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan

Zoals u weet zoekt ons pensioenfonds drie nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan. Zij gaan de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. De afgelopen periode konden de pensioengerechtigden van ons fonds hun stem uitbrengen op drie kandidaten naar keuze. Er waren 11 kandidaten. Inmiddels is de uitslag bekend!

De gekozen leden

Er is met veel enthousiasme gestemd! In totaal hebben 1330 pensioengerechtigden hun stem uitgebracht. Dat is bijna 19% van onze totale groep pensioengerechtigden. Een mooie score!

De uitslag

1. René Gijsberts (voorgedragen door CNV Vakmensen)685 stemmen
2. Gert Jongh585 stemmen
3. Rob Spaans444 stemmen

Hoe nu verder?

De nieuwe leden starten per 1 juli 2014 in het verantwoordingsorgaan. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe wetgeving waarin nieuwe bestuursmodellen zijn opgenomen.