Pensioenen worden niet verlaagd in 2014

De pensioenen worden in 2014 niet verlaagd. De dekkingsgraad per eind december 2013 is vastgesteld op 107,1%. Dat is hoger dan wat er volgens ons herstelplan nodig is: 104,3%. Daarom heeft het bestuur vastgesteld dat een verlaging van de pensioenen niet nodig is.

Dat is uiteraard goed nieuws! Maar het neemt niet weg dat onze financiële positie nog altijd niet gezond is. De dekkingsgraad is daarvoor nog niet hoog genoeg. Voor een gezonde financiële positie moet de dekkingsgraad minimaal 109,8% (situatie 2012) zijn waarbij alle buffers op het juiste niveau zijn. In 2014 blijft het bestuur alle ontwikkelingen dan ook nauwgezet volgen en neemt het maatregelen als dat nodig is.

Ook in 2014 houden wij u op de hoogte van de financiële positie van ons pensioenfonds. Op deze website leest u het laatste nieuws.