Pensioenen in 2017 niet omhoog

Pensioenfonds Houthandel probeert ieder jaar om de (opgebouwde) pensioenen te verhogen en zo mee te laten stijgen met de prijzen. Per 1 januari 2017 konden we de pensioenen niet verhogen. De financiële situatie liet dat niet toe. Ook de komende jaren verwachten we dat het niet lukt om de pensioenen te verhogen.

De dekkingsgraad was te laag voor het verhogen van de pensioenen

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds - het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden - was op 31 december 101,9%. Maar voor een (gedeeltelijke) verhoging moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. Dat heeft de overheid per 1 januari 2015 bepaald. Het pensioenfonds kan de pensioenen pas volledig verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 122%.

Een verlaging van de pensioenen is nu niet aan de orde

Een verlaging van de pensioenen is, gezien de huidige financiële situatie, niet aan de orde voor 2017. Indien de financiële markten zich verder herstellen, wordt er ook geen verlaging van de pensioenen verwacht in de eerstkomende jaren na 2017.