Overgang naar Pensioenfonds Meubel is definitief

Vorige week ontving u een brief van ons, waarin wij u lieten weten dat de overgang van Bpf Houthandel naar pensioenfonds Meubel definitief is geworden. De laatste maanden hebben wij hier hard aan gewerkt.

Alle officiële instanties zijn akkoord gegaan, waardoor het bestuur op 14 januari 2020 heeft besloten om Bpf Houthandel op te heffen. Formeel zijn we nu ‘in liquidatie’. Uw pensioen is nu ondergebracht bij pensioenfonds Meubel.

Uw pensioen is in goede handen

Wij nemen nu afscheid van u en wij bedanken u hartelijk voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons had. Bij pensioenfonds Meubel is uw pensioen in zeer goede handen. U ontvangt van pensioenfonds Meubel binnenkort een welkomstbrief, waarin staat wat u van hen kunt verwachten.

Door de overgang wordt uw pensioen verhoogd

Door de overgang naar pensioenfonds Meubel blijft er geld over. Dat geld is natuurlijk van u. Daarom ontvangt u later dit jaar een verhoging van uw pensioenuitkering (als u gepensioneerd bent), of verhogen wij uw pensioenopbouw (als u nog werkt). Deze verhoging gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Hoe hoog deze verhoging is, is deels bekend. We verwachten dat het hoogstwaarschijnlijk een verhoging is van 5%. Later dit jaar hoort u via pensioenfonds Meubel wat het percentage en eventuele restbedrag is voor de verhoging.

In 2020 krijgt u soms nog post van Bpf Houthandel

Aan gepensioneerden versturen wij in februari/maart nog de jaaropgave over 2019. De specificatie die bij uw uitkering hoort, ontvangt u vanaf januari wel via pensioenfonds Meubel.

Werkt u nog? Dan ontvangt u later dit jaar het UPO (Uniform Pensioenoverzicht) met de cijfers en gegevens over 2019. Deze UPO krijgt u nog van ons.

Vanaf nu belt, mailt of schrijft u naar pensioenfonds Meubel

Heeft u vragen? Dan staan de medewerkers van pensioenfonds Meubel u graag te woord. U neemt met hen contact op via e-mail: info@meubelpensioen.nl. Of u belt op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur naar 088 919 38 00.