Kom in de klankbordgroep en help mee aan betere communicatie

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen. Niemand kan beter beoordelen dan u als (ex)deelnemer of die informatie beter kan of niet. Daarom willen we graag met u in gesprek. Samen met Centric werken we aan verbeteringen in de communicatie, waarbij we een duidelijke focus hebben op verdere digitalisering en innovaties als gepersonaliseerde video en mobiele apps. Daar willen we u al in de ontwikkelfase bij betrekken. Maar we horen ook graag wat u vindt van niet digitale middelen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Leest u dat het liefst op papier of juist digitaal?

Wat doet de klankbordgroep?

De leden van de klankbordgroep bespreken bijvoorbeeld de website, de pensioenplanner, brieven aan deelnemers, de nieuwsbrief en andere informatie vooraf of achteraf. Het doel is om de informatie die wij als fonds aanbieden zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. De klankbordgroep fungeert ook als proeftuin om nieuwe ideeën te toetsen.

Hoe werkt de klankbordgroep?

Op afroep leggen wij zaken voor ter beoordeling. Dat zal vaak via e-mail gaan en meestal kan men dat prima vanuit huis doen op het moment dat het uitkomt. Soms is het handig om elkaars mening te horen. Dat doen we via een telefonische vergadering of een online community  (bijvoorbeeld een besloten Facebookgroep). De exacte invulling daarvan bepalen we samen.

Profiel

  • U vindt informatie over pensioen vaak ingewikkeld en denkt dat dat beter kan (en moet)
  • U wilt het pensioenfonds helpen om duidelijk en begrijpelijk te communiceren
  • U vindt het leuk om mee te denken over nieuwe (digitale) communicatiemiddelen
  • U geeft graag uw mening en bent positief kritisch
  • U heeft een computer, tablet of mobiel telefoon en gebruikt e-mail
  • U bent bereid om af en toe een uurtje tijd te besteden aan het beoordelen en/of testen van communicatiemiddelen

Kennis over of ervaring met pensioen is niet nodig. Ook is het niet nodig dat u verstand heeft van communicatie. Wees gewoon uzelf. Geen antwoord is fout en geen vraag is dom.