Hoe staat ons fonds ervoor? Een voorzichtige blik op 2017

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dit jaar verder gedaald. Eind september kwamen we uit op 101,8%. Eind 2015 was dit nog 105,1%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons een beleidsdekkingsgraad van 115,3%. De financiële situatie is dus niet goed.

Er is op dit moment sprake van een dekkingstekort. Daarom heeft ons pensioenfonds een herstelplan. Zolang de financiële situatie niet goed is, moet er elk jaar opnieuw een herstelplan worden opgesteld.

Wat is een dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad precies?

Iedere maand moet het pensioenfonds de dekkingsgraad vaststellen. De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de pensioenverplichtingen op langere termijn en het vermogen van een pensioenfonds. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Zijn de verplichtingen gelijk aan het vermogen, dan is de dekkingsgraad 100% (de verplichtingen zijn voor 100% gedekt). Bij een dekkingsgraad van 110% is er dus 10% meer vermogen - of reserve - dan de pensioenverplichtingen in de toekomst. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Het herstelplan in 2016 en 2017

Het pensioenfonds heeft in 2016, naast het niet verhogen van de pensioenaanspraken en uitkeringen, geen extra maatregelen hoeven te nemen. Begin 2017 zal er weer een nieuw herstelplan moeten worden opgesteld op basis van de situatie per eind december 2016.

In de media leest u veel over mogelijke kortingen op de pensioenen. Op basis van de gegevens van eind juli 2016 hoeven wij geen korting door te voeren. Of dit ook zo blijft, kunnen we niet garanderen. Zoals aangegeven is de financiële situatie van het pensioenfonds per eind december 2016 bepalend. De situatie kan veranderen, wanneer bijvoorbeeld de rente nog veel verder daalt.

De pensioenpremie in 2017

Er is onzekerheid of de huidige premie nog steeds voldoende is per 2017. Het pensioenfonds is in overleg met sociale partners om de pensioenopbouw op hetzelfde niveau te houden. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover.