Het herstelplan van het fonds is aangepast

In het herstelplan staat wat we doen om de financiële situatie van het fonds te verbeteren. We hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen. Als alle gehanteerde veronderstellingen uitkomen, verwachten we dat het fonds in de loop van 2022 uit het tekort is.

De dekkingsgraad

Iedere maand stellen we de dekkingsgraad vast. De hoogte van de dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de pensioenverplichtingen en het vermogen van een pensioenfonds. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Zijn de verplichtingen gelijk aan het vermogen, dan is de dekkingsgraad 100% (de verplichtingen zijn voor 100% gedekt).

De vereiste dekkingsgraad

De Nederlandsche Bank (DNB) eist van het pensioenfonds een dekkingsgraad van 117,7%. Dan is de dekkingsgraad hoog genoeg om financiële schokken op te vangen. Bijvoorbeeld als de rente hard daalt. Of als de aandelenbeurs fors lager wordt. Zolang de beleidsdekkingsgraad zich onder dit niveau bevindt, moet het fonds ieder jaar vóór 1 april een herstelplan opstellen. Dat is ook dit jaar het geval. In het herstelplan staat wat we doen om de financiële situatie van het fonds te verbeteren.

Wilt u weten wat er in het herstelplan staat?

Het is mogelijk om het herstelplan op te vragen. Vul hiervoor het contactformulier in.