Fiscale regels voor pensioenopbouw en lijfrenteaftrek gewijzigd

In uw pensioenoverzicht wordt uw pensioenaangroei in een kalenderjaar aangegeven. Dit heet de factor A. Het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei hebt u nodig om uw fiscale ruimte voor aanvullingen op uw pensioen te bepalen. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.

Gewijzigde fiscale regels!

Vanaf 1 januari 2014 zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw en lijfrenteaftrek gewijzigd. Om te voorkomen dat de factor A de fiscale ruimte voor lijfrente in 2014 en 2015 beperkt, moet u de factor A aanpassen. Hieronder leest u hoe u uw jaarruimte over 2014 en 2015 kunt berekenen.

Berekening jaarruimte over 2014

De factor A over 2013 vermenigvuldigt u met de factor 35/37. De factor A over 2013 vindt u op het pensioenoverzicht 2014 dat wij u vorig jaar stuurden. De factor A die u gebruikt is dus 35/37 x de opgegeven factor A op uw pensioenoverzicht 2014.

Berekening jaarruimte over 2015

De factor A over 2014 vermenigvuldigt u met de factor 37/40. De factor A over 2014 vindt u op het pensioenoverzicht 2015. Dat pensioenoverzicht ontvangt u dit jaar. De factor A die u gebruikt is dus 37/40 x de opgegeven factor A op pensioenoverzicht 2015.

Fiscale ruimte berekenen met de rekenhulp van de Belastingdienst

De 'rekenhulp lijfrentepremie' vindt u op www.belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.