Factoren voor berekening van de pensioenen bijgesteld

Ieder jaar stelt het Pensioenfonds voor de Houthandel de factoren vast die van belang zijn voor het berekenen van de pensioenen. De factoren zijn gekoppeld aan de levensverwachting en aan de rentetermijnstructuur (RTS). Die wordt door De Nederlandsche Bank gepubliceerd. De aanpassingen van de factoren per 1-1-2013 hangen naast met de rentestand en de levensverwachting ook samen met de reglementswijzigingen betreffende de flexibiliseringsmogelijkheden.

De levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Mensen worden steeds ouder. Als we gemiddeld langer leven, moet het pensioenfonds meer pensioen uitbetalen. Pensioenfonds Houthandel moet hiermee rekening houden bij de vaststelling van de huidige pensioenen.

Rente gedaald
De rente schommelt jaarlijks. De afgelopen jaren is de rente gedaald. Een lagere rente betekent een hogere financieringslast voor de toekomstige pensioenen. Door de gestegen levensverwachting en de lagere rente zijn de factoren bijgesteld.

Factoren
De (flexibiliteits)factoren gebruiken we bijvoorbeeld:

  • om het ouderdomspensioen te berekenen bij uitruil, vervroeging en uitstel
  • om het ouderdomspensioen te berekenen als u kiest voor eerst een hoger ouderdomspensioen, en later een lager

Afkoopfactoren gebruiken we bij het afkopen van kleine pensioenen. Als u weinig pensioen hebt opgebouwd, kunt u in bepaalde gevallen in één keer uw totale pensioen uitgekeerd krijgen.

Seviceberekeningen en voorlopige toekenningsbrieven
Heeft u vóór 1 maart 2013 een service berekening met een ingangsdatum van 1-1-2013 of later ontvangen dan is deze nog op basis van de oude factoren berekend. Wanneer u een opgave of basis van de nieuwe factoren wilt ontvangen kunt u hier een verzoek voor indienen. U vraagt een nieuwe serviceberekening aan via het KCC of met het formulier aanvragen serviceberekening. Hebt u een voorlopige toekenning ontvangen met een ingangsdatum van 1-1-2013 of later dan ontvangt u van het pensioenfonds op korte termijn een definitieve toekenning welke gebaseerd is op de nieuwe factoren zoals deze met ingang van 1-1-2013 van kracht zijn.