Een lagere rekenrente leidt tot een lagere dekkingsgraad

De Nederlandsche Bank (DNB) verlaagde op 15 juli de rekenrente voor pensioenfondsen. DNB, die de rekenrente vaststelt, geeft aan dat er met de nieuwe rekenrente meer rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke ontwikkeling van de rente.

De rekenrente is de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de berekening van de pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad gaat omlaag

Door de renteverlaging stijgen de pensioenverplichtingen, terwijl  ons vermogen gelijk blijft. De pensioenverplichtingen gaan omhoog, omdat wij rekening moeten houden met lagere rente-inkomsten. Hierdoor daalt ook de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds in staat is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. De dekkingsgraad wordt berekend door de bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen.

Misschien is de pensioenpremie niet meer voldoende

Door de DNB -maatregel wordt ook de nieuwe opbouw van pensioen duurder. Misschien moeten we daarom volgend jaar de premie verhogen of de regeling opnieuw aanpassen. Dat weten we aan het einde van het jaar. Dat hangt samen met de rente van dat moment.

Het pensioenfonds houdt u op de hoogte van de financiële situatie. Kijk op de website.