Partnerpensioen

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van Pensioenfonds Houthandel.

Woont u samen? Dan zijn er wel voorwaarden.

Hoeveel is het partnerpensioen?

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden.

 • Werkt u in de houthandel?
  Als u overlijdt, krijgt uw partner het partnerpensioen dat u tot uw pensioendatum op had kunnen bouwen. 
 • Werkt u niet meer in de houthandel?
  Hoeveel uw partner krijgt, hangt af van de keuzes die u hebt gemaakt toen u de bedrijfstak verliet.
 • Bent u al met pensioen?
  Hoeveel uw partner krijgt, hangt af van de keuzes die u hebt gemaakt toen u met pensioen ging.

Uw partnerpensioen is verzekerd op risicobasis

Sinds 1 januari 2012 is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat uw partner recht heeft op partnerpensioen als u overlijdt tijdens uw deelname aan deze pensioenregeling. Als u in een andere branche gaat werken of met pensioen gaat, vervalt het recht op partnerpensioen. Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, dan zetten we automatisch een stukje van uw ouderdomspensioen om in een pensioen voor uw partner.

Tot 1 januari 2012 bouwde u partnerpensioen op. Die rechten blijven gewoon staan.

Wat moet u verder weten?

 • Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor het partnerpensioen. 
 • Als u eerder getrouwd was, een geregistreerde partner had of samenwoonde, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen.