Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt jaarlijks 1,875% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise.

U bouwt pensioen op over uw salaris tot het maximum pensioengevend loon. In 2019 is dat € 107.593.