De pensioenregeling

Naast de AOW zijn er wettelijke regelingen voor als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling

We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, risico-partnerpensioen en wezenpensioen.

U betaalt samen met uw werkgever de premie

Uw werkgever draagt de premies maandelijks over aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Handig om te weten

 • Pensioengrondslag
  U bouwt jaarlijks 1,875% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise.
 • Franchise
  Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2019 is de franchise € 20.542.
 • Bovengrens
  Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 107.593 (2019).
 • Verhoging van pensioen
  Het bestuur bekijkt elk jaar of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.