Verplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de gehele bedrijfstak.

De verplichtstelling geldt voor werkgevers in de houthandel

U bent als werkgever in de houthandel wettelijk verplicht om uw werknemers aan te melden bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel. Voordat we u inschrijven, kijken we eerst of u onder de verplichtstelling valt. We kijken daarbij ook naar uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als u aan alle voorwaarden voldoet, schrijven we u in. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

U kunt zich ook vrijwillig aansluiten

Valt u niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de houthandel? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? En wilt u wel deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u een verzoek voor vrijwillige aansluiting indienen.

Voor vrijstelling gelden regels

Enkele werkgevers in de bedrijfstak kunnen namens hun werknemers vrijstelling van de verplichtstelling vragen. Wanneer dit kan en hoe dat moet staat omschreven in het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.