Stel u verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan!

In het verantwoordingsorgaan (VO) zitten drie leden namens de pensioengerechtigden. Eens in de vier jaar treden zij af en mogen de pensioengerechtigden opnieuw hun vertegenwoordigers kiezen. Daarvoor zoeken we geschikte kandidaten. U bent nu of binnenkort pensioengerechtigd. Wellicht bent u dus zo’n kandidaat.

U bent geschikt als u past binnen de competentievisie van het VO

In de competentievisie leest u welke kennis en achtergrond wij van u vragen. Maar er staat ook in hoeveel tijd het u kost en hoe hoog de vergoeding is die u krijgt. U vindt de competentievisie en het verkiezingsreglement op onze website.

Vanaf 2 mei 2018 kunnen pensioengerechtigden stemmen

Kandidaten konden zich tot en met 23 april 2018 melden via Houthandel.bestuursbureau@montae.nl. De verkiezingscommissie beoordeelt of kandidaten aan alle eisen voldoen en geschikt zijn. Geschikte kandidaten komen op de kandidatenlijst met een uitgebreid profiel. Daarin vertellen zij wie ze zijn, waarom ze zich kandidaat stellen en waar ze voor staan. Vanaf 2 mei 2018 kunnen pensioengerechtigden stemmen op een kandidaat.

Stel uw vragen aan de verkiezingscommissie

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan het bestuursbureau. Dat kan via Houthandel.bestuursbureau@montae.nl.

Wat is het verantwoordingsorgaan?

De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is het geven van een oordeel over het handelen van het bestuur ten aanzien van het gevoerde beleid, het toekomstige beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks schriftelijk haar oordeel. Het oordeel tezamen met de schriftelijke reactie van het bestuur is onderdeel van de jaarverslagcyclus. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.

Downloads