Welke keuzes heeft u zelf?

Uw pensioen meenemen

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

U kunt opgebouwd pensioen vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds
Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. Als uw opgebouwd pensioen in 2019 hoger is dan € 484,09 per jaar, dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Waardeoverdracht kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u al uw pensioen bij één pensioenfonds hebben.

Let op: voor opgebouwd pensioen van € 484,09 of lager gelden andere regels. U leest deze regels verderop bij U heeft een klein pensioen opgebouwd Pensioenfonds Houthandel.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet elke maand de dekkingsgraad. Het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden heet de beleidsdekkingsgraad. U leest meer over onze financiële situatie op pensioenfondshouthandel.nl. Kijk bij Nieuws.

U wilt uw pensioen meenemen
Waardeoverdracht regelt u altijd bij uw nieuwe pensioenfonds. U leest bij Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht hoe u een waardeoverdracht aanvraagt.

U wilt uw pensioen niet meenemen
Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze bedrijfstak. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Bel ons dan op 088 919 38 20.

U heeft een klein pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Houthandel
Is uw pensioen in 2019 lager dan € 484,09 per jaar en ging u na 1 januari 2018 uit dienst, dan gelden er andere regels.

Uw opgebouwd pensioen is minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Pensioenfonds Houthandel zorgt er automatisch voor dat uw kleine pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Ons fonds checkt daarom elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Houthandel.

Bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan, dan dragen we uw pensioen misschien ook over als u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. In 2020 besluiten we of en zo ja, wanneer we dit doen.

Uw minipensioen van € 2 per jaar of lager vervalt automatisch
Stopte uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen €2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. De administratiekosten voor de hele kleine pensioenen zijn in verhouding erg hoog. Daarom mogen pensioenfondsen deze hele kleine pensioenen laten vervallen. De pensioenen die vervallen, komen in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Zo komt het ten goede aan de overige deelnemers in de pensioenregeling.

Uw pensioen vergelijken

Heeft u meerdere pensioenen? Omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als u uw oude pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Maar u kunt ook op een andere datum met pensioen gaan. Bijvoorbeeld als uw AOW ingaat.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons met pensioen gaan vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op svb.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot uw 70e met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U stopt wel op uw 68e met de opbouw van pensioen.

Voor een deel met pensioen gaan kan ook
U kunt bij ons ook voor een deel eerder of later met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel dan werken. Kijk bij die keuze voor meer informatie.

U regelt het zo 

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt. 
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 3 maanden daarvoor bij ons aan. 
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voordat uw AOW ingaat bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft. 

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner.

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dus in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

Blijft u voor dat andere deel werken? Dan blijft u over dat salaris u pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot uw 68e.

Gaat u voor een deel met pensioen? Dan is uw pensioen straks hoger dan als u direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken 

 • U kunt met pensioen gaan vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. 
 • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 40%, en daarna voor 80% en 100%. 
 • U gaat uiterlijk op uw 70e jaar helemaal met pensioen. 
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. 

U regelt het zo 

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt. 
 • Wilt u rond uw AOW-datum deels met pensioen gaan? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw AOW-datum bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft. 
 • Wilt u vóór uw AOW-datum deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 3 maanden daarvoor aan ons weten. 

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner.

Onderling ruilen van uw pensioen

U heeft bij ons 2 soorten pensioen: 

 • ouderdomspensioen: dit is pensioen voor uzelf. 
 • partner- en wezenpensioen: dit is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. 

U kunt het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een deel van uw eigen pensioen dan om voor extra pensioen voor uw partner.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Of wilt u het pensioen voor uw partner beter regelen? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner.

Dit zijn de afspraken 

 • Uw eigen pensioen wordt lager. 
 • Uw partner krijgt meer pensioen van ons als u overlijdt. 
 • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen. 
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak. 
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt. 

Als u stopt met werken in de bedrijfstak
Gaat u uit dienst? En bent u getrouwd of geregistreerd partners? Dan ruilen wij automatisch een deel van uw ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Zo heeft uw partner toch een pensioen als u overlijdt. Uw eigen pensioen wordt hierdoor lager. Wilt u dit niet? Geeft dit dan door binnen 2 maanden nadat u uit dienst gaat.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u een nieuwe keuze maken voor het partnerpensioen.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen. U kiest dit als u met pensioen gaat.

Dit kan alleen als u partnerpensioen bij ons heeft staan 

 • U was vóór 1 januari 2012 al deelnemer. 
 • U regelt partnerpensioen voor uw partner als u de bedrijfstak verlaat. 

Dit geldt ook 

 • Ruilt u al uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt. 
 • Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. 
 • U krijgt zelf méér pensioen. 
 • Uw partner is het eens met uw keuze. Hij of zij zet ook een handtekening. 
 • Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet ruilen. 
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt. 

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten? 

 • Wilt u pensioen ruilen als u met pensioen gaat? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e een brief van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt. 
 • Wilt u pensioen ruilen als u uit dienst gaat? Neem dan zelf contact met ons op. Doe dit binnen 2 maanden nadat u uit dienst gaat. Dat kan via Contact op de website. 
 • U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. 
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u en uw partner krijgen als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner.

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken 

 • U kiest een hoger pensioen voor 5 of 10 jaar. Of tot uw AOW ingaat. 
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen. 
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht. 
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. 
 • Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. 

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner. U leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.