Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
Dit pensioen van de overheid gaat niet meer in op uw 65e, maar later. De datum waarop uw AOW ingaat leest u op svb.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
U heeft dan misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons wel eerder of later met pensioen gaan. Het is verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…

 • het salaris dat u verdient
 • het aantal jaren dat u werkt
 • de regels in ons pensioenreglement.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2019 is de franchise € 20.542,-.
 • Over het salaris dat overblijft bouwt u elk jaar 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2019.
 • Boven een salaris van € 107.593,- bouwt u in 2019 geen pensioen op in deze pensioenregeling.
 • Werkt u parttime? Dan bouwt u minder pensioen op.


Als u bij pensionering geen partner heeft, krijgt u extra pensioen voor uzelf
Heeft u geen partner als uw pensioen ingaat? Dan kunnen wij het pensioen voor uw partner ruilen voor pensioen voor uzelf. U krijgt dus zelf meer pensioen. Een nieuwe partner krijgt geen pensioen als u overlijdt.

Lees ook deze informatie

 • U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3
 • Uw pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. 
 • Ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u krijgt.

U bent bij ons verzekerd voor partner- en wezenpensioen

U bent dit zolang u in de bedrijfstak werkt. U neemt dus deel aan onze pensioenregeling. Dat is een voorwaarde.

Uw partner en kinderen krijgen pensioen als u overlijdt 

 • Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 68e jaar pensioen zou opbouwen. 
 • Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij dit tot hun 27e. Dit is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 68e jaar bij ons pensioen zou opbouwen. 

De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Dit geldt als u uit dienst gaat
U bent bij ons verzekerd voor partner- en wezenpensioen zolang u in onze bedrijfstak werkt. Stopt u met werken in onze bedrijfstak? Of gaat u met pensioen? Dan krijgen uw partner en kinderen géén pensioen van ons pensioenfonds als u overlijdt.

Wij ruilen wel een deel van uw pensioen automatisch
Als u uit dienst gaat, ruilen wij een deel van uw ouderdomspensioen voor pensioen voor uw partner. We doen dit als u getrouwd bent of geregistreerd partners bent. Zo heeft uw partner toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.

Wilt u dit niet? Geef dit dan aan ons door binnen 2 maanden nadat u uit dienst gaat. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? Kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

Als u samenwoont
Woont u samen? Dan kunt u ook pensioen voor uw partner regelen als u uit dienst gaat. U moet dit dan zelf aan ons pensioenfonds doorgeven. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? en Onderling ruilen van uw pensioen.

Voorkom dat uw partner bij uw overlijden het partnerpensioen zelf moet aanvragen. Meld uw partner aan bij het pensioenfonds, dan regelen wij de uitkering partnerpensioen automatisch als u overlijdt. U regelt dit bij Mijn pensioen.

Als u al langer deelnemer bent
Was u vóór 2012 al deelnemer? Dan heeft u misschien ook nog voor een deel partnerpensioen volgens de oude regels. Dit opgebouwde partnerpensioen blijft altijd staan. Ook als u de bedrijfstak verlaat of met pensioen gaat. Kijk bij Mijn pensioen wat voor u geldt.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op svb.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden: 

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of 
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt. 

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie.

Uw partner is voor ons… 

 • de persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent; 
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont. 

Woont u samen? Dan geldt dit ook: 

 • U woont duurzaam samen en staat op hetzelfde adres ingeschreven bij uw gemeente. 
 • Uw partner is niet uw vader of moeder. Ook niet uw opa of oma, uw kind of kleinkind. U bent dus geen familie in de rechte lijn. 
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u af bij een notaris. 
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar. 
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt. En dat een eventuele ex-partner geen pensioen krijgt. 

Meld uw partner bij ons aan als u samenwoont. U hoort dan van ons of u aan de voorwaarden voldoet. Dit kan via Mijn pensioen.

Kijk voor alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Uw kind is voor ons… 

 • uw eigen kind of een kind dat u adopteert. 
 • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind. 

U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris voor een deel door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen
Bent u minstens 35% arbeidsongeschikt? En bouwde u tot dat moment pensioen bij ons op? Dan blijft u dat voor een deel ook doen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.

Wilt u weten wat u krijgt als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid? Kijk dan bij Wanneer moet u in actie komen?. Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3.

Voor uw arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV. Die staan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bent u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u waarschijnlijk een uitkering van de overheid. Kijk daarvoor op uwv.nl.

Laat het ons weten als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen.

U vindt alle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij Contact.

U kunt ook uw werkgever vragen om meer uitleg over uw pensioen.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.