Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert

U heeft een nieuwe baan in onze bedrijfstak. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. U leest meer bij Wat moet ik doen bij.. in dienst op pensioenfondshouthandel.nl

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze bedrijfstak. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Als u een klein pensioen wilt meenemen
Heeft u een klein bedrag aan pensioen? Zorg dan dat u uw waardeoverdracht op tijd aanvraagt. U doet dit binnen 2 jaar nadat u een nieuwe baan heeft. Anders mag uw pensioenfonds uw pensioen afkopen. U krijgt uw pensioen dan direct in 1 keer.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen straks van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3: 

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. 
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds? Is de kans op verlaging van uw pensioen bij uw nieuwe fonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook. U leest het bij Hoe zeker is uw pensioen? in dit Pensioen 1-2-3. 

Kijk op de website van uw andere pensioenfonds voor het Pensioen 1-2-3 van dat fonds. De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen: 

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en 
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. 

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor het berekenen van de dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. U leest meer over onze financiële situatie bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Bel ons dan op 088 919 38 20.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets in uw arbeidsongeschiktheid verandert

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Bent u minstens 35% arbeidsongeschikt?
Dan blijft u toch pensioen opbouwen U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw hele premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris dat geldt voor uw 1e dag voordat u voor de WIA aanmerking komt.

Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten.

Dit geldt als u arbeidsongeschikt bent volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U krijgt dus een WGA- of IVA-uitkering: 

U bent arbeidsongeschikt voor:U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35%0%
35 tot 45%25%
45 tot 65%50%
65 tot 100%100%


Dit geldt als u arbeidsongeschikt bent volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). U krijgt dus een WAO-uitkering: 

U bent arbeidsongeschikt voor:U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 25%0%
25 tot 45%25%
45 tot 65%50%
65 tot 100%100%


Stuur ons de informatie van het UWV
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen naast de arbeidsongeschiktheidsuitkering die u misschien van de overheid krijgt.

Als u pensioen wilt blijven opbouwen

Wordt u werkloos? Gaat u werken als zelfstandige? Of gaat u werken bij een werkgever die geen pensioenregeling biedt? Dan stopt de opbouw van pensioen via uw werkgever.

U kunt wel zelf pensioen blijven opbouwen bij ons pensioenfonds. Dit heet vrijwillige voortzetting. Zo heeft u later meer pensioen.

Dit zijn de afspraken 

 • U bent minimaal 3 jaar deelnemer bij ons pensioenfonds. 
 • De pensioenopbouw via uw werkgever stopt. 
 • U bent jonger dan 64 jaar. U kunt namelijk geen pensioen meer opbouwen als u binnen 3 jaar met pensioen gaat. Tenzij u om medische redenen geen inkomen heeft. 
 • U betaalt zelf de premie voor uw pensioen. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. 
 • U kunt maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen. 
 • U heeft geen andere baan waar u pensioen opbouwt. 
 • Wilt u pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan. Doet u dit binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat. U krijgt dan een offerte van ons. 
 • Bent u het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat u pensioen blijft opbouwen. 

U leest alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt. Maar alleen als u in onze bedrijfstak blijft werken.

Kijk de bedragen en voorwaarden goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan bij Mijn pensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden: 

 • U woont duurzaam samen en staat op hetzelfde adres ingeschreven bij uw gemeente. 
 • Uw partner is niet uw vader of moeder. Ook niet uw opa of oma, uw kind of kleinkind. U bent dus geen familie in de rechte lijn. 
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u af bij een notaris. 
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar. 
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt. En dat een eventuele ex-partner geen pensioen krijgt. 

Zorg dat u uw partner bij ons aanmeldt. U hoort dan van ons of uw afspraken kloppen. U regelt dit bij Mijn pensioen.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Vraag uw werkgever of verzekeraar om meer informatie.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen. Kijk bij Wat moet ik doen bij… scheiden. 

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Wij melden uw partner automatisch af. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons af. We krijgen dit namelijk niet automatisch door. Dat doet u via Mijn pensioen.

Uw ex-partner krijgt geen partnerpensioen
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt. Dit pensioen is verzekerd voor uw partner. En zolang u in onze bedrijfstak werkt. Gaat u uit elkaar? Dan krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen.

Als u uit dienst gaat
Werkt u niet meer in de bedrijfstak? Dan ruilen wij automatisch een deel van uw eigen pensioen voor pensioen voor uw partner. We doen dit alleen als u getrouwd bent of geregistreerd partners bent. Gaat u daarna uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner wél recht op partnerpensioen. Tenzij u samen andere afspraken maakte. En u die afspraken aan ons doorgaf.

Als u al langer deelnemer bent
Tot 1 januari 2012 bouwden deelnemers wel partnerpensioen bij ons op. Dit deel van het partnerpensioen blijft altijd staan voor uw partner. Ook als u de bedrijfstak verlaat of met pensioen gaat.

Ook uw ex-partner krijgt dan een pensioen als u overlijdt. Tenzij u daarover andere afspraken maakte. En u die afspraken aan ons doorgaf.

U leest meer bij Wat moet ik doen bij… scheiden.

Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel ons dan gerust.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op svb.nl.

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw kinderen stopt.

Uw partner krijgt nog wel een pensioen als u overlijdt tijdens uw werkloosheidsuitkering. Dit is wettelijk geregeld. Uw partner moet dit wel aan ons laten weten.

U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen
Dit heet vrijwillige voortzetting. U betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde.

Dit zijn de afspraken 

 • U bent minimaal 3 jaar deelnemer bij ons pensioenfonds. 
 • De pensioenopbouw via uw werkgever stopt. 
 • U bent jonger dan 64 jaar. U kunt namelijk geen pensioen meer opbouwen als u binnen 3 jaar met pensioen gaat. Tenzij u om medische redenen geen inkomen heeft. 
 • U betaalt zelf de premie voor uw pensioen. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. 
 • U kunt maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen. 
 • U heeft geen andere baan waar u pensioen opbouwt. 
 • Wilt u pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan. Doet u dit binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat. U krijgt dan een offerte van ons. 
 • Bent u het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat u pensioen blijft opbouwen. 

U leest alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3.

Het pensioen dat u opbouwde blijft voor u staan
U krijgt dit pensioen op uw pensioendatum. Dit pensioen is wel lager dan het pensioen dat u kunt bereiken. Namelijk als u tot uw pensioen in onze bedrijfstak zou werken.

Ruilt u uw pensioen deels voor pensioen voor uw partner? Dan krijgt uw partner wel een pensioen als u overlijdt. U maakt deze keuze als u uit dienst gaat. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Misschien kunt u ook andere maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijgt u een nieuwe baan? Dan gaat u daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen.

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. Uw partner en kinderen krijgen ook minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan gaat u ook over uw nieuwe salaris pensioen opbouwen. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Kijk dan op onze pensioenplanner op pensioenfondshouthandel.nl.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling.

Overleg met uw werkgever wat hij regelde voor uw pensioen
Gaat u met ouderschapsverlof? Dan loopt de opbouw van uw pensioen door. Neemt u verlof op om een andere reden? Bijvoorbeeld voor een studie of sabbatical? Dan bouwt u in die periode geen pensioen op.

Uw werkgever kan u precies vertellen wat voor u geldt. Bespreek uw wensen eerst met hem. Hij geeft uw afspraken daarna aan ons door. U hoeft dit dus niet zelf te doen.

U blijft verzekerd voor partner- en wezenpensioen
Gaat u met verlof? Dan krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt. Dit geldt in de 1e 18 maanden van uw verlof. U betaalt hiervoor geen premie. Gaat u met levensloopverlof? Ook bij levensloopverlof geldt dit voor maximaal de eerste 18 maanden van uw verlof. 

U blijft ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid
Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt als u met verlof bent? Dan nemen wij de opbouw van uw pensioen over. U leest meer bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? onder arbeidsongeschiktheid.

Wilt u weten wat uw onbetaald verlof betekent voor uw uiteindelijke pensioen? Bel ons dan. Wij maken graag een berekening voor u.

U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen
Stopt de opbouw van uw pensioen? Dan kunt u zelf pensioen bij ons blijven opbouwen. U betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. Dit geldt zolang u met onbetaald verlof bent. Zo heeft u later meer pensioen.

U leest alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3.

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

U leest precies hoeveel AOW u straks krijgt. En hoeveel pensioen u heeft bij de verschillende pensioenuitvoerders. U ziet ook wat u netto krijgt. 

Uw pensioen bij ons pensioenfonds vindt u bij Mijn pensioen op pensioenfondshouthandel.nl.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld uw oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Of pensioen ruilen. Die keuze maakt u als u van baan verandert. Wilt u uw pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Die keuze hoeft u pas te maken als uw pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

Als u vragen heeft

Bel ons gerust als u vragen heeft over uw pensioen. Misschien wilt u meer informatie over een keuze. Of u wilt weten wat u zelf kunt doen. Ons telefoonnummer is 088 919 38 20. U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt ook op pensioenfondshouthandel.nl kijken. Of stel uw vraag bij Contact op de website.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.