Hoe zeker is uw pensioen?

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer over ons risicomanagement bij Beleggingsbeleid. Of bekijk onze Abtn in laag 3

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we naar onze beleidsdekkingsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Die dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad op pensioenfondshouthandel.nl. Kijk bij Nieuws.

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2019 minder kopen dan in 2018. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet toeslagverlening. Zo is uw pensioen waardevast.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Onze beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% zijn. Wij mogen uw pensioen dan voor een deel verhogen. Is de beleidsdekkingsgraad 117,6% of hoger? Dan mogen wij uw pensioen helemaal verhogen. De bovengrens van 117,6% is vastgesteld per september 2018. De bovengrens kan veranderen. Bijvoorbeeld als de rente verandert.

Gaat het financieel minder goed met ons pensioenfonds? Dan groeit uw pensioen dus niet mee met de prijzen. Of niet helemaal. Uw pensioen wordt dan minder waard. Gaat het daarna financieel beter? Dan verhogen wij uw pensioen misschien extra. Uw koopkracht gaat dan weer omhoog.

Er is elk jaar een maximum
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is de stijging van de prijzen. Is die 1,5%? Dan stijgt uw pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%. We kijken naar de stijging van de prijzen gemeten over de periode van 1 oktober tot 1 oktober daaraan voorafgaand. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen afgeleid. De CPI houdt rekening met de prijsontwikkeling van overheidsdiensten en met consumptiegebonden belastingen. In de afgeleide CPI zijn veranderingen in de tarieven van product- en consumptiegebonden belastingen en subsidies weggelaten. 

Tot 1 januari 2013 bedroeg de ambitie 100% van de loonontwikkeling in de bedrijfstak.

Vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 bedroeg de ambitie 50% van de loonontwikkeling in de bedrijfstak. Vanaf 1 juli 2015 is het streven 100% van de prijzen.

De afgelopen jaren verhoogden wij de pensioenen zo 

toeslag stijging van de prijzen*onze ambitie
20190%2,10%1,68%
20180%1,33%1,34%
20170%0,42% 0,36% 
20160%0,63%0,41%
20150%1,05%0,00%
20140%1,56%1,00%
20130%2,87%1,20%
20120%2,65%1,20%
20110%1,57%0,00%
20100,4%0,71%3,00%


*) stijging van de prijzen op basis van CPI niet afgeleid oktober-oktober. 

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar verhogen. Ook de komende jaren verwachten we niet dat we uw pensioen volledig kunnen verhogen.

Verlaging pensioen
De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Er wordt ook geen verlaging van de pensioenen verwacht in de eerstkomende jaren.

Lees ook deze informatie 

  • Kijk bij Verhoging van pensioen
  • Lees het pensioenreglement in laag 3. Kijk bij Voorwaardelijke toeslagverlening in artikel 8. 
  • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u op pensioenfondshouthandel.nl. Kijk bij Nieuws.

Ons pensioenfonds heeft een tekort

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch hebben we te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We maakten daarom een herstelplan. Daarin staat wat we doen bij een tekort. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is.

In ons herstelplan staat 1 maatregel
Als het nodig is, groeit uw pensioen niet mee met de prijzen. Ons bestuur kan ook andere maatregelen nemen.

Uw pensioen kon de afgelopen jaren niet meegroeien met de prijzen
Maar we hoefden uw pensioen niet te verlagen. We doen dit ook alleen als het niet anders kan.

Lees ook deze informatie 

  • Een samenvatting van ons herstelplan vindt u bij Herstelplan op onze website. 
  • Kijk bij Verlaging van pensioen op de website. Of in artikel 1.8 van ons pensioenreglement in laag 3
  • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws op onze website.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.