Hoe bouwt u pensioen op?

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u straks AOW.

Uw AOW gaat niet meer in op uw 65e, maar later. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Elk jaar veranderen de bedragen. De overheid past de bedragen elk jaar aan het minimumloon aan. Kijk voor uw AOW-leeftijd op svb.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt

U bouwt pensioen op in onze bedrijfstak. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat: 

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd; 
  • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen in onze bedrijfstak blijft werken; 
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt; 
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt. 

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat u zelf regelt

U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar in 2019 maximaal tot een salaris van € 107.593,- bruto per jaar.

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening. U krijgt uw pensioen straks elke maand. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Uw opbouwpercentage is 1,875%

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar:

  • Van dat salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen. De franchise is € 20.542,- in 2019.
  • Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2019. 
  • Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie. 
  • Er is ook een maximum. Is uw salaris hoger dan € 107.593,- bruto per jaar in 2019? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen op. U betaalt ook geen premie meer. Voor dit deel kunt u zelf zorgen voor de opbouw van extra pensioen.

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. In 2019 is uw premie 26,6% van uw pensioengrondslag. U betaalt daarvan 50%. Uw werkgever doet dat ook.

De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie elke maand aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U leest op uw loonstrook hoeveel uzelf betaalt.

Uw pensioengrondslag is…
… uw bruto salaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2019 is de franchise € 20.542,-.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.