Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 68e? Bespreek dit eerst met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

U kunt voor een deel met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel dan werken. Overleg dit met uw werkgever. Vraag dit aan 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u uw pensioen onderling ruilen. U ruilt het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. Extra pensioen voor uw partner kunt u ook kiezen als u stopt met werken in de bedrijfstak.

Wilt u straks eerst een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? U kiest dit als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.