Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij het pensioenfonds start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u als u nog in onze bedrijfstak werkt? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact. U kunt ook bij uw werkgever om uitleg vragen.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.