Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen. Tenzij u pensioen ruilde toen u uit dienst ging. Uw kinderen krijgen ook geen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van ons pensioenfonds.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.