Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld: 

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. 

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen niet:   


toeslagstijging van de prijzen
20190%2,10%
20180%1,33%
20170%0,42%
20160%0,63%
20150%1,05%


Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan. Daarin staat 1 maatregel. Namelijk dat uw pensioen niet meegroeit met de prijzen. Die maatregel namen we al. Maar we hoefden uw pensioen de afgelopen 5 jaar niet te verlagen.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.