Welkom bij Pensioenfonds Houthandel!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling.
In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

 • Laag 1: uw pensioenregeling in het kort.
 • Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Krijgt u ze liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij het pensioenfonds start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u als u nog in onze bedrijfstak werkt? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact. U kunt ook bij uw werkgever om uitleg vragen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen. Tenzij u pensioen ruilde toen u uit dienst ging. Uw kinderen krijgen ook geen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van ons pensioenfonds.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl.
 2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. Over € 20.542,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,875% pensioen op. Maar maximaal in 2019 tot een salaris van € 107.593,-.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. U betaalt bij ons ieder 50% van de premie. Op uw loonstrook leest u hoeveel u betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 68e? Bespreek dit eerst met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

U kunt voor een deel met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel dan werken. Overleg dit met uw werkgever. Vraag dit aan 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u uw pensioen onderling ruilen. U ruilt het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. Extra pensioen voor uw partner kunt u ook kiezen als u stopt met werken in de bedrijfstak.

Wilt u straks eerst een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? U kiest dit als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld: 

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. 

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen niet:   


toeslagstijging van de prijzen
20190%2,10%
20180%1,33%
20170%0,42%
20160%0,63%
20150%1,05%


Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan. Daarin staat 1 maatregel. Namelijk dat uw pensioen niet meegroeit met de prijzen. Die maatregel namen we al. Maar we hoefden uw pensioen de afgelopen 5 jaar niet te verlagen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen: 

 • kosten voor de administratie; 
 • kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets in uw arbeidsongeschiktheid verandert.

Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op pensioenfondshouthandel.nl. Of bel ons op 088 919 38 20.

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.