Raad van Toezicht

Het intern toezicht is met ingang van 1 juli 2014 ondergebracht in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Raad van Toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

Dit zijn de leden van de raad

NaamFunctie
De heer G.W. van der Peijlvoorzitter
De heer D.P. Sloblid
Mevrouw E.J.P.M. van Loon lid