Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de complete gang van zaken binnen het pensioenfonds. De accountant en de actuaris controleren belangrijke stukken. Het fonds staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het bestuur bestaat uit 6 leden: 3 namens werkgevers, 2 leden namens werknemers en 1 lid namens pensioengerechtigden.

De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties. Benoeming vindt plaats door het bestuur na het horen van de Raad van Toezicht over de procedure en op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel.

De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt door het bestuur benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur heeft de pensioenuitvoering uitbesteed. Centric Pensions and Insurance Solutions B.V. verzorgt de administratie en uitbetaling van het pensioen. BMO Global Asset Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance verzorgen de beleggingen. BMO Global Asset Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance staan onder toezicht van de AFM.

Inloggen bestuursleden

Downloads