Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de complete gang van zaken binnen het pensioenfonds. De accountant en de actuaris controleren belangrijke stukken. Het fonds staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het bestuur bestaat uit 6 leden: 3 namens werkgevers, 2 leden namens werknemers en 1 lid namens pensioengerechtigden.

Dit zijn de bestuursleden per 1 januari 2018

NaamFunctieOrganisatie
De heer L.P. RaadgevervoorzitterCNV Vakmensen
De heer L.C.M. Leisinkplaatsvervangend voorzitterFNV
De heer F.A. de BoersecretarisKoninklijke VVNH
De heer H.J. van Meertenplaatsvervangend secretarisKoninklijke VVNH
Mevrouw C.H.M. van Gerwen-GooskensbestuurslidKoninklijke VVNH
De heer M.T.E. Zonnenbergbestuurslidpensioengerechtigden
De heer O. van Biezenplaatsvervangend bestuurslidKoninklijke VVNH

De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties. Benoeming vindt plaats door het bestuur na het horen van de Raad van Toezicht over de procedure en op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel.

De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt door het bestuur benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur heeft de pensioenuitvoering uitbesteed. Centric Pension and Insurance Solutions B.V. verzorgt de administratie en uitbetaling van het pensioen. BMO Global Asset Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance verzorgen de beleggingen. BMO Global Asset Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance staan onder toezicht van de AFM.

Inloggen bestuursleden

Downloads