Beleggingsbeleid

Om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen, probeert Pensioenfonds Houthandel ervoor te zorgen dat er genoeg geld is. Sparen alleen levert onvoldoende op. Daarom belegt het pensioenfonds ook. Het totale belegde vermogen bedraagt ruim 1,13 miljard euro (december 2015).

Pensioenfonds Houthandel belegt met aandacht

Om risico te spreiden belegt het pensioenfonds in verschillende beleggingscategorieën en beleggingsproducten zoals obligaties, aandelen, vastgoed, hypotheken en grondstoffen. 65% van het nominale renterisico wordt afgedekt (op basis van de marktrente).

Daarnaast wordt ook het aandelenmarktrisico gedeeltelijk afgedekt. Voor het beheer van zijn vermogen maakt het pensioenfonds gebruik van externe vermogensbeheerders. We geven hen duidelijke instructies waarin ze mogen investeren. We willen dat dit maatschappelijk verantwoord gebeurt. Dit betekent dat het pensioenfonds rekening houdt met de invloed van zijn beleggingsbeleid op het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur.

Als belegger kunnen we op verschillende manieren invloed uitoefenen op de manier waarop het beleggingsbeleid wordt vormgegeven. Meer daarover leest u in het document Beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen, dat u hieronder kunt downloaden. Ook publiceert het pensioenfonds hier relevante documenten over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Downloads